хомеопатия спорт травми

Спорт,травми, възстановяване и хомеопатия

При редица травми причинени от активното спортуване, хомеопатичната терапия дава много добър резултат за бързото, с малко или без никакви усложнения, възстановяване.

Още