Main Image

Боледуването при децата до 3-4 годишна възраст, непосещаващи детска ясла или детска градина, е относително рядко явление.

В повечето случаи, това коренно се променя, след  постъпването им в учебно заведение- започва се със системното боледуване. Понякога по-леко изразяващо се в хрема ,покашляне сутрин и през нощта, но понякога се стига до усложнения от страна на ушите (отит) или от белия дроб (бронхити).

Често са наложителни и се прилагат  различни видове антибиотици, разбира се само и единствено  по професионалната преценка на лекуващия лекар.

Във времето, ситуацията започва да се повтаря много често като се достига до безспирно редуване на заболявания с няколкодневен период между тях - т.е. развива се туберколинов тип на реакция. Всичко това кара родителите да потърсят алтернативни начини за подобряване на здравословното състояние на децата им.

Фигура 1. Туберкулинов тип на реакция.

Туберколиновият тип на реакция се характеризира с това, че няколко дни, след едно остро заболяване, започва друго и често възникват усложнения като:

  • Отит
  • Бронхит
  • Пневмония
  • Ангина
  • Други.

Попада се в един омагьосан кръг, в който детето приема, почти един след друг, различни видове антибиотици.

Хомеопатичните препарати могат успешно да се включат в определен етап от лечението с цел да се разреди честотата на боледуване, което да доведе до по-рядък прием на антибиотици. По този начин хомеопатичното лечение спомага за преминаване към псоричен тип на на реакция, при който заболяванията са по-рядко и протичат без усложнения.

Фигура 2. Псоричен тип на реакция.

Хомеопатични медикаменти, които са често използвани при остри инфекции на горни дихателни пътища са Беладона 9СН(температура), Фитолака декандра 9СН(болка в гърлото и шията), Меркуриус солубилис  9СН(зачервени и болезнени сливици), Хепар сулфур 9 СН(болка в гърлото като забито трънче). При болка в ушите –Ферум фосфорикум 9 СН, а при обилна хрема- Калиум бихромикум 9СН.

Това са, така наречените, симтоматични медикаменти  при остри случаи .Много често се налага включване на медикаменти за профилактика. Те се дават в разреждане 15 или 30 СН по веднъж или два пъти седмично. Такива са: Туберкулинум, Сулфур йодатум, Сепия, Стафилококум, Медоринум, Силицеа, Ликоподиум клаватум, Туя окциденталис, Хепар сулфур, Стрептококум.

Ефектът им е доста добър при острите случаи. При често повтарящите се инфекции, в дългосрочен аспект, резултатът зависи от продължителността на хомеопатичното лечение.

Понякога се налага смяна на медикаменти или комбинация от такива. Като цяло се отчита разреждане на острите заболявания на горните дихателни пътища и намалена  употребата на антибиотици.